08hemtjanst.se

Newsflash

Vad är hemtjänst?
Behöver du eller känner du nån som behöver hemtjänst?
Hur går det till att få hemtjänst?

Main Menu
Resources
Key Concepts
Login Form08 Hemtjänst Stockholm

08Hemtjänst arbetar på uppdrag av Stockholms stad med hemtjänst för äldre i sitt eget boende.
Personalen har möjlighet till telefon-support av sjuksköterska.
Företaget har 10 miljoner i ansvarsförsäkring.
Inom koncernen finns även ett städföretag med ett 20 tal personer som arbetar inom hushållsnära tjänster.
Personalen har undersköterske-utbildning eller har arbetat minst tre år inom äldrevård.
Personalen har dessutom gått kurser i hjärt - och lungräddning, brand, lyftteknik, hygien...
Vi har personal som förutom svenska talar engelska, arabiska, spanska, franska, finska, tyska, persiska, turkiska.

 
De här är hemtjänsten

Alla kommuner har ansvar för att invånarna har tillgång till exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg. Hemtjänsten är en del av denna kommunala verksamhet.
Hemtjänsten ska ge det stöd som behövs för ett bra liv hemma. Vissa kanske bara behöver stöd någon gång i månaden eller veckan, andra kanske behöver hjälp med olika saker varje dag. Det är alltid kundens behov och önskemål som styr hur många timmar hemtjänst man får och vad man får hjälp med. Beslutet om hemtjänst görs av en biståndshandläggare hos kommunen.

 
Så här går det till att få hemtjänst

Om du behöver hemtjänst ska du ringa till Stockholms stad eller direkt till enheten för myndighetsutövning. Då kan du prata med en biståndshandläggare och komma överens om en tid då bistånds-handläggaren kommer hem till dig. Då kan ni i lugn och ro gå igenom vad du behöver hjälp med.

Om du vill kan även någon av dina anhöriga vara med på mötet med biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren berättar också vilka olika hemtjänstutförare som du kan välja mellan. Vi på Hemtjänsten i Stockholm är en av dem.

Efter träffen hemma hos dig fattar biståndshandläggaren ett biståndsbeslut om hur många timmar hemtjänst du kommer att få. Det kan ta några veckor innan det är klart.

När du fått beslutet tar den utförare du har valt kontakt med dig så att ni kan prata igenom hur du vill ha din hemtjänst. Om du behöver ha hemtjänst snabbt kan du få det redan inom ett dygn efter att du fått ett beslut.

Om du inte tycker att biståndsbeslutet är bra, kan du överklaga det inom tre veckor efter att du fått hem beslutet med posten. Kanske du tycker att du behöver få mer hjälp. Då går biståndshandläggaren igenom beslutet igen för att se om det behöver ändras på något sätt. Det kostar ingenting att överklaga beslutet.

 
Omvårdande

08Hemtjänst hemtjänst arbetar utifrån ett omvårdande perspektiv. 08Hemtjänst vill erbjuda en trygg och säker hemtjänst och medverka till att skapa ”en meningsfull dag” där aktiviteter anpassas utifrån var och ens förmåga, där måltider skall vara en av höjdpunkterna under dagen och stimulans skall uppnås genom social samvaro med andra.

 
Beroende av hjälp

08Hemtjänst  vill skapa förutsättningar för alla att kunna bo kvar i sin bostad med rätt hjälp och stöd som underlättar vardagen. För 08Hemtjänst är varje människas lika och unika värde självklarheter. Det innebär att alla människor har lika rätt till vård och omsorg oavsett ålder eller förluster av tidigare funktioner. Hemtjänstpersonalen skall kompensera den funktion som inte längre räcker till hos den enskilde. Det handlar om praktisk, personlig omvårdnad eller insatser av servicekaraktär.

 


. .